Haigekassa ravijärjekorra alusel vastuvõtt

 

Dermatoonkoloogia kliinik OÜ-l on koostööleping Eesti Haigekassaga, mille alusel teenindatakase dermatoveneroloogia erialal Haigekassa kindlustatud  patsiente ravijärjekorra alusel.

Visiiditasu ei võeta:

  • alla 19 aastaste patsientidelt isikut tõendava dokumendi esitamisel
  • 75–aastaselt ning selle vanusepiiri ületanud patsientidelt isikut tõendava dokumendi esitamisel.

 

Vastuvõtule registreerimisel palume helistada registratuuri 6 154 115 või e-kirjaga info@nahakliinik.ee.

 

Plaanilise ravijärjekorra pidamise reeglid.

1. Plaanilise ravi järjekorra pidamise põhimõtted kehtestatakse Eesti Haigekassaga sõlmitud Ravi rahastamise lepingu tingimuste ning Tervishoiuteenuste korraldamise seadusest lähtuvalt.

2. Ravijärjekorra maksimumpikkus võib ületada Eesti Haigekassa nõukogu kinnitatud maksimaalset lubatud ooteaega juhul, kui Ravi rahastamise lepinguga võetud kohustuste mitte täitmine ei ole tingitud Kliinikust.

3. Patsiendile tasuta ehk Haigekassa poolt rahastatud tervishoiuteenust osutatakse plaanilise ravijärjekorra alusel.

4. Patsiendil on õigus valida ravijärjekorra alusel osutatavate ja tasuliste tervishoiuteenuste vahel.

5. Patsiendile tasulisi ehk Haigekassa poolt mitte rahastatavaid teenuseid osutatakse kokkuleppel ja vastavalt Kliinikus kehtestatud hinnakirjale.

6. Ravijärjekorrast ette ostmine ei ole võimalik.

7. Ravijärjekorda registreerimine toimub arsti saatekirjata.

8. Väljaspool ravijärjekorda osutatakse vältimatut abi, mis on tervishoiuteenus, mille edasilükkamine või selle andmata jätmine võib põhjustada abivajaja surma või püsiva tervisekahjustuse.

9. Ravijärjekorda registreeritud patsiendile osutatakse tervishoiuteenuseid minimaalse aja jooksul ning samadel tingimustel.

10. Ravijärjekorra tüübid; 1) ambulatoorne järjekord,

12. Ravijärjekorra pikkus sõltub tervishoiuteenuse meditsiinilisest vajadusest ning arvestab patsiendi terviseseisundi halvenemise riski.

13. Plaanilisest ravi järjekorrast ettetoomise vajaduse otsustab Kliinikus raviarst või esmaselt ravile pöördumisel Kliiniku arst-konsultant.

14. Ravi järjekorda registreerimine toimub tööpäeviti kell 9.00-17.00 registratuuris, telefoni teel (tel.6 154 115) või e-kirjaga (info@nahakliinik.ee)

15. Plaanilise ravi järjekorda registreeritakse sõltumata järjekorra pikkusest.

16. Järjekorda registreerimisel lepitakse kokku tervishoiuteenuse osutamise aeg, koht ning tervishoiuteenust osutav arst.

17. Juhul, kui plaanilise ravi järjekord ületab 3 kuud, teavitatakse tervishoiuteenuse osutamise orjenteeruv aeg. Ravi järjekorra saabumisest teavitab Kliinik telefoni või e-kirja teel kuni 1 kuu ette.

19. Plaanilist ravi järjekorda peab ja vastutab reeglite täitmise eest järjekorra pidaja.

20. Jooksvat informatsiooni ravi järjekorra kohta saab järjekorra pidajalt tööpäeviti kell 9.00-17.00 telefonil teel (tel.6154115) või e-kirjaga (info@nahakliinik.ee)

21. Ravijärjekorra andmed edastatakse regulaarselt Eesti Haigekassa Harju osakonnale.

 

 

Haigekassa kontaktid: 

Infotelefon 16 363, välisriigist + 372 669 6630.

Tööajad: E-R 8.30-16.30

E-post: info@haigekassa.ee

Postiaadress: Lembitu 10, Tallinn, 10114

 

Terviseameti kontaktid leiate siit.